Metodologia

La metodologia emprada a l’Acadèmia Ancor al Reforç Escolar és activa i participativa i es centra en l’aprenentatge significatiu, on ajudem a l’alumne a relacionar la informació nova amb la que ja té adquirida. D’aquesta forma, orientem per estructurar i connectar els coneixements d’una forma ordenada i donant punts d’ancoratge per seguir creixent i ampliant continguts.

Totes les àrees es treballen a partir dels continguts curriculars establerts pel Departament d’Ensenyament (Primaria i ESO).

Estratègies

L’Acadèmia Ancor empra les següents estratègies d’ensenyament / aprenentatge per tal d’assolir els objectius plantejats:

 • Treball de recerca.
 • Mapes conceptuals.
 • Projectes d’activació de la intel·ligència.
 • Raonament lògic.
 • Hàbits mentals i d’estudi.
 • Treball cooperatiu.
 • Aprenentatge significatiu.
 • Rutines de pensament.
 • Pautes de suport a l’Educació Especial.

Planificació

Totes les sessions realitzades a l’Acadèmia Ancor estan acompanyades d’una planificació prèvia i un seguiment diari del pla de treball que permet a l’alumnat l’adquisició dels hàbits d’estudi, sempre amb la supervisió dels nostres professionals i dels pares i mares.

Informes

L’Acadèmia Ancor entrega als seus alumnes de forma trimestral un informe en el qual s’avaluen els següents aspectes:

 • L’adquisició de continguts
 • Els hàbits
 • Les actituds
 • L’assistència

En aquest mateix informe també es fa un proposta per a la millora del rendiment de l’alumne/a.

Entrevistes

La direcció de l’Acadèmia Ancor realitzarà una entrevista inicial amb l’alumne i els seus pares i durant el curs l’Acadèmia Ancor realitzarà diferents entrevistes segons les necessitats de cada alumne/a.

Els personal de l’Acadèmia Ancor es posarà en contacte amb els professors tutors dels alumnes per tal d’informar-los de la feina que es realitza des de l’acadèmia, aquesta comunicació es realitzarà per via telefònica o via correu electrònic.

Demana mès informació