Què és la Logopèdia?

La logopèdia es la professió especialitzada en el llenguatge, la parla, la comunicació, la comprensió i l’expressió. També tracta problemes de veu i deglució atípica.

A l’Acadèmia Ancor, el servei de logopèdia el porta a terme la logopeda del centre que s’encarrega de dur a terme l’avaluació, el diagnòstic i el tractament de les dificultats de la comunicació i de la deglució en els nens.

Què treballem?

Algunes de les dificultats tractades per la logopeda de l’Acadèmia Ancor són:

 • Retard o trastorn del llenguatge
 • Problemes de lecto-escriptura
 • Dislàlia: dificultat per la correcta pronunciació d’algun so o fonema
 • Disfèmia: trastorn de la fluïdesa de la parla, que es caracteritza per la repetició o prolongació involuntària d’un so o conjunt de sons
 • Disfonia: qualsevol alteració de la veu, que pot afectar al to, la intensitat o al timbre
 • Deglució atípica: anomalia en la posició i el ús de la llengua que provoca una incorrecta deglució dels aliments
 • Deficiències auditives.

Com treballem?

 • Realitzem sessions INDIVIDUALS de 30 minuts.
 • Disseny personalitzat de les sessions.
 • Activitats significatives i engrescadores pel nen o nena.
 • Realitzem una comunicació sistemàtica amb la família.
 • Ens coordinem amb els altres professionals implicats en el desenvolupament del nen o nena: mestres, psicòlegs, etc.
Demana mès informació