L’Acadèmia Ancor és un centre formador que prepara els seus alumnes per accedir als exàmens oficials de Cambridge. Els cursos estan dirigits a nens i nenes des d’educació infantil fins a batxillerat i adults. Oferim classes individuals i en grup. Els alumnes s’agrupen per nivells de coneixements de l’idioma fins a un màxim de 12 alumnes per grup. El professorat del nostre centre és expert en la docència de l’idioma i/o nadiu.

Beginers

En aquestes edats s’inicia el primer contacte amb l’idioma d’una manera natural. Les classes són totalment en anglès i es complementen amb materials de suport per tal què siguin més dinàmiques pels nens.

Educació Primària

Starters

En aquestes edats es demana als alumnes que comencin a utilitzar cada vegada menys la seva pròpia llengua i es premia l’esforç individual quan parlen en anglès a les classes. Disposen d’un llibre de classe amb el que es treballa la comprensió oral de l’anglès.

Movers

És en aquest moment quan es comença a treballar la comprensió lectora i s’introdueix l’escriptura en anglès. Es comencen a fer deures escrits senzills després de la darrera classe de la setmana per garantir un seguiment dels continguts treballats.

Flyers and A1 Iniciació

En aquest moment ja es comença a tenir contacte amb la gramàtica. Les classes segueixen sent dinàmiques però ja es fan exàmens amb continguts treballats a classe que s’han d’estudiar a casa, a més de fer els deures setmanals.

Educació Secundària i Superior

A2 KET, B1 PET and First Certificate

Els alumnes d’aquest nivell arriben a entendre i parlar anglès amb fluïdesa. Es treballen les 5 àrees de coneixement de la llengua anglesa: expressió oral (speaking), comprensió oral (listening), comprensió lectora (reading), gramàtica (use of English) i redacció (writing). Cada trimestre tenen un examen que comprèn aquestes 5 àrees.

Informes trimestrals

Cada trimestre s’entrega als pares i als tutors un informe on apareixen els resultats obtinguts als exàmens trimestrals juntament amb la nota dels deures, actitud i faltes d’assistència.

Per a més informació sobre els exàmens oficials podeu accedir a la pàgina web de Cambridge.

*NOTA: LES INSCRIPCIONS ES PODEN FER AL LLARG DE TOT EL CURS.

Demana mès informació